Hva er det med disse ledergruppene, som alle har sterke meninger om, men som få har opplevd fra innsiden? Hva spiller seg ut bak døren når ledergruppen møtes på det ukentlige ledermøtet? Hvordan balanserer de ansvaret for de ulike virksomhetsområdene med ansvaret for helheten? Og hva skiller egentlig en effektiv ledergruppe fra en gruppe ledere? Vi har invitert den norske nestoren i forskning på ledergrupper til å dele innsikt fra en lang forskningstradisjon i et innlegg som vil engasjere alle som er nysgjerrige på fenomenet ledergrupper.

Henning Bang er siviløkonom, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper. Han er en av forfatterne bak boken «Effektive ledergrupper», som er den første norske boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere til organisasjonens verdiskaping.

Begrenset med plasser!

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?