Tilbake til oversikt

Tirsdag 30.08

Kunsten å feile

Tid: 08.00 – 08.30

Morgenkaffe

Start dagen sammen med styreleder Helge Lund i BP og Novo Nordisk. I samtale med programdirektør for Solstrandprogrammet, Hans Morten Skivik, vil han reflektere over dagens tema: Kunsten å feile.

Ingen påmelding kreves.

Morgenkaffen vil være tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin, samt på https://aff.no/

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 08:30 – 10:00

Brilliant Failures: working together, failing together, learning together (talk)

In our dynamic and complex world, failing is not only inevitable, but also an essential learning process. But are we allowed to fail? Do we experience and contribute to the psychological safety that is required to take risks and accept other outcomes then the expected ones? And what is the impact of culture on how we deal with failure? While everyone agrees that we should learn from our failures, no one tells us how to do it. The Institute of Brilliant Failures has developed a method and some tools to extract the lessons learned and make it possible to apply the learning to new situations. By doing so, we are able to develop ‘Failure Intelligence’.

Welcome to this talk by Prof. Paul Iske, Chief Failure Officer at the Institute of Brilliant failures and professor of open innovation and business venturing at University Maastricht, Netherlands. After the talk, prof. Iske will host a workshop: “Brilliant Failures: how to build an Early-learning organisation”.

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 10:00 – 13:00

Brilliant failures: How to build an Early-learning organisation (workshop)

In this workshop, prof. Paul Iske will make the participants more ‘failure intelligent’ by introducing a framework for value creation by accepting and learning from (Brilliant) Failures. In our dynamic and complex world, failing is not only inevitable, but also an essential learning process. While everyone agrees that we should learn from our failures, no one tells us how to do it. The Institute of Brilliant Failures has developed a method and some tools to extract the lessons learned from failure and enable us to apply the learning to other situations. By doing so, we are able to develop ‘Failure Intelligence’. In this workshop we will introduce the 16 learning patterns (or failure archetypes). The participants will apply these to sample cases, but also to their own experiences to discover how this method can be used to learn before starting a new project (‘forward failing’), during the execution of an activity (learning while doing) and after a project (reflection).

The workshop will be given in English. We welcome several (even all?) members of your management team to join the workshop together. But you are also welcome by yourself.

Limited number of places!

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 19:30 – 21:30

Toppsjefenes “B-historier”

Vanligvis fremstiller vi oss selv i det beste lys. CV’en strutter av alt vi har lykkes med. Foredragene viser alt vi kan. Men bak suksessene finnes det også en B-historie. Historien om at vi ikke alltid har visst hvor vi skulle. Hvor ikke alt har gått som vi kunne ønske. Hvor vi har gjort feil, og kanskje tvilt på oss selv.

Denne kvelden møtes vi i vår felles menneskelighet og feirer B-historiene våre! Vi får et innblikk i hva som skjer på en arbeidsplass og i en ledergruppe når vi våger å vise sårbarhet. Petcha Kutcha (japansk for “chit chat”) er en fengende, visuell og inspirerende måte å fortelle historier på. Formatet er enkelt: 20 billedslides – 20 sekunder per slide. Så enkelt! Så engasjerende!

Møt musiker og fargespill-leder Ole Hamre, Sjefsredaktør i BT Frøy Gudbrandsen, bareier Alexander Arnø, Brann-leder Metter Hammersland, Thommesen-leder Trond Hatland, Rambøll-leder Montserrat Telseth, tidligere generalsekretær i idrettsforbundet Inge Andersen, Akvariet-leder Aslak Sverdrup og Vizrt-leder Petter Ole Jacobsen. Musiker Endre Nordvik underholder. Bård Fyhn fra NHH rammer det hele inn faglig – hva skjer med tryggheten og prestasjonene i team på arbeidsplassen og i lederrollen når vi våger å vise sårbarhet?

Sted: Lille Ole Bull, Bergen

Arrangør: Bergen Næringsråd og AFF, i samarbeid med Ole Bull Scene

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 –

Ledergruppen vår


Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på ett spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 10:00 – 12:00

En god beslutning: velger du rett? Workshop #1

Minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være. Flere tiår med forskning har vist at det finnes mange feller i tankeprosessene våre som hindrer gode beslutninger. Flere uten at vi merker dem – før det er for sent. Dette kan vi gjøre noe med.

Vil du og din ledergruppe trene med oss på en reell problemstilling? Psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF vil guide deg og ledergruppen din gjennom en reell beslutningsprosess som dere selv bringer med til denne eksklusive workshop’en. Vi jobber med saken, og belyser samtidig beslutningsprosessen slik at dere er bedre rustet også for fremtidige beslutninger. Interessert? Følg linken under for å søke om deltakelse for din ledergruppe. Det vi ønsker oss tilbake er at et medlem fra ledergruppen deler sine refleksjoner fra workshop i et påfølgende webinar med flere interesserte – se arrangementet “tenker dere raskt eller langsomt? Gode beslutningprosesser i ledergrupper” lenger nede på siden.

Sted:  Oslo

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 15:15 – 16:00

Tenker dere raskt eller langsomt?
Gode beslutningsprosesser i ledergrupper

Vi inviterer til en webinar for å drøfte gode grep for effektive beslutningsprosesser i ledergrupper. Med i samtalen har vi ledere fra to forskjellige ledergrupper som nettopp har arbeidet med en konkret beslutningsprosess i en workshop, og forhåpentligvis gjort seg noen spennende erfaringer. I tillegg stiller psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF for å drøfte erfaringer, forskning, og helt konkrete tips for å fasilitere gode beslutningsprosesser. Har du råd til å la være å lytte deg inn til denne samtalen? Hvis du synes det er vanskelig å bestemme deg, bare si ja.

Sted: Webinar, lenke blir tilsendt i forkant av arrangement

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 13:00 – 15:00

En god beslutning: velger du rett? Workshop #2

Minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være. Flere tiår med forskning har vist at det finnes mange feller i tankeprosessene våre som hindrer gode beslutninger. Flere uten at vi merker dem – før det er for sent. Dette kan vi gjøre noe med.

Vil du og din ledergruppe trene med oss på en reell problemstilling? Psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF vil guide deg og ledergruppen din gjennom en reell beslutningsprosess som dere selv bringer med til denne eksklusive workshop’en. Vi jobber med saken, og belyser samtidig beslutningsprosessen slik at dere er bedre rustet også for fremtidige beslutninger. Interessert? Følg linken under for å søke om deltakelse for din ledergruppe. Det vi ønsker oss tilbake er at et medlem fra ledergruppen deler sine refleksjoner fra workshop i et påfølgende webinar med flere interesserte – se arrangementet “tenker dere raskt eller langsomt? Gode beslutningprosesser i ledergrupper” lenger nede på siden.

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 13:00 – 15:00

Workshop: Se frykten i hvitøyet: hvordan kan vi tåle å mislykkes?

Frykten for å gjøre feil kan hindre ledere og ledergrupper i å ta nødvendige beslutninger, og i å gjennomføre prosesser som må gjennomføres. Men frykt kan også være en indikasjon på at vi vokser og utvikler oss. Dette forutsetter at vi ikke lar frykten lamme oss, men trosser den og gjennomfører likevel.

For hvorfor er det slik at vi blir så handlingslammede i møte med frykt? Hva er det i oss som gjør det så forferdelig vanskelig å risikere å mislykkes? Og hvorfor er vi så opphengt i ideen om at det er en riktig og en gal måte å gjøre ting på?

I denne digitale workshoppen vil vi sammen utforske hvordan vi reagerer i møte med faren for å mislykkes. Hva det er som hindrer oss i å ta nødvendige grep og beslutninger som vi egentlig vet vi burde ta? Når er det greit å gjøre feil? Hvilke barrierer er det vi må jobbe med å rive ned? Og hva kan vi gjøre for å stå stødig i usikkerheten som kommer i kjølvannet av risikoen for å gjøre feil?

Workshopen gjennomføres av Kristine Brådland Kjellsen, spesialist i organisasjonspsykologi, seniorkonsulent hos AFF og teamleder for lederutviklingsprogrammet Driv.

Begrenset antall plasser!

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 11:00 – 13:00

Tillit og toleranse i ledergrupper

NNL inviterer sammen med Bodø Næringsforum til en lunsj der ferske funn om ledergruppen blir presentert. Tillit og toleranse i ledergruppen, ønsker ledere det?

Vi har tatt pulsen på hva norske ledere er opptatte av nå. Samsvarer dette med det du erfarer? Minglelunsj gir deg mulighet til å snakke med kjentfolk og etablere kontakt med nye.

Med litt mat i magen er vi spente på neste post i programmet. Filosof og forfatter Einar Øverenget snakker om temaet tillit og toleranse i ledergruppen. Ønsker vi det? I så fall, hva legger vi i disse begrepene? Hva betyr det i praksis? Hva er oppsiden? Er det en nedside? Målsetningen med dette foredraget er å klargjøre og konkretisere disse begrepene slik at de kan fylles med innhold og lettere anvendes i praksis.

Sted: PBL Storsalen, Prinsensgate 91, 8003 Bodø

Arrangør: Bodø Næringsforum og NNL

Tilbake til oversikt

Timeplan