Tilbake til oversikt

Mandag 29.08

The basics

Tid: 08.00 – 08.30

Morgenkaffe

Start dagen sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. I samtale med programdirektør for Solstrandprogrammet, Hans Morten Skivik, vil han reflektere over dagens tema: The Basics.

Ingen påmelding kreves.

Morgenkaffen vil være tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin, samt på https://aff.no/

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 08:30 – 10:30

Frokostmøte med Alta Næringsforening og NNL

Alta Næringsforening og NNL inviterer til et spennende frokostmøte med aktuelle tema for bedrifter og ledere. Arragngementer involverer tre ulike tematikker:

Etter frokost er servert vil NNL presentere det nyeste du må vite om bærekraft, samt et ferskt resultat av NNL-undersøkelsen som er gjennomført for å ta pulsen på hva norske ledere er opptatte av akkurat nå. Samsvarer dette med virkeligheten her oppe i nord?

Altaposten ved Tor Sara avslører mediehusets lederfilosofi, og hva som skiller det lokale lederskapet versus rollen i et stort konsern.

Apotek1  – for oss kunder er Apotek1 den samme som før, men for Hege Hillested er lederhverdagen forandret. Hva får man på kjøpet etter oppkjøp og fusjoner?

Sted: Thon hotell Alta

Arrangør: Alta Næringsforening og NNL

Tilbake til oversikt

Tid: 10:00 – 12:00

Hvis ledergruppen er svaret, hva er da spørsmålet?

Vi inviterer til hybrid workshop, hvor ledergruppen din kan delta sammen over skjerm. Seniorkonsulent Erik Næss v/ AFF vil lede oss gjennom diskusjoner rundt ledergruppens natur, formål og funksjon.

Erik Næss er utdannet psykolog og har mer enn 25 års konsulenterfaring. Han har gjennom disse 25 årene jobbet sammen med utallige ledergrupper om deres formål og funksjon. Merkelig nok er han like nysgerrig på dem i dag som det han alltid har vært, noe som lyser gjennom i diskusjonene han legger opp til.

Vi legger opp til en hybrid workshop, hvor ledergruppen din kan jobbe sammen underveis. Det er også mulig å dukke opp alene og bruke diskusjonstiden til å reflektere! 

Sted: Hybrid – møt opp med ledergruppen din digitalt!

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 12.00 – 14.30

Workshop: Lytt! Lirk! Led!

Hvordan kan du som leder øve deg på å lytte bedre til dine ansatte, og å hjelpe dem å bli den beste versjonen av seg selv? Uten å dirigere og kommandere, men ved å lytte, lirke og coache.

Bli med på workshop med programdirektør for Solstrandprogrammet Accelerate, Anders Dahl. Her vil vi gjennomgå aktiv lytting, tilbakemeldinger og coaching i praksis.

Begrenset antall plasser.

Sted: Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen

Arrangør: AFF i samarbeid med DNB

Tilbake til oversikt

Tid: 13:00 – 14:00

Psykologisk trygghet i ledergrupper

Hvordan skape psykologisk trygghet?

For tiden snakkes det mye om psykologisk trygghet i ledergrupper. Et lite søk på nettet viser at det flyter over av gode råd om hva som er lurt å gjøre. Her er et lite utvalg: «Prioriter tid», «Man må adressere utfordringen», «Still nysgjerrige spørsmål» etc. Slike råd er alle intensjonsformuleringer som i og for seg bare forskyver spørsmålet. Dersom du ønsker å opprette psykologisk trygghet i teamet ditt og samtidig ønsker å oppleve psykologisk trygghet i teamet ditt – altså at intensjon og effekt så å si er den samme: Hva skal du si eller gjøre? Jo, da er det lurt å trene på å si og gjøre noe som vi vet øker sannsynligheten for at andre føler nærhet, enighet, trygghet, aksept, inklusjon, fellesskap, toleranse samtidig som man gjerne kan være uenig og ha en diskusjon om faglige spørsmål.

Som deltaker på denne interaktive edutainment-workshopen vil du få innsikt og praktisere kommunikasjon der og da – med naboen i salen. Oppbyggingen av workshop’en vil bære preg av høyt faglig nivå og veldig lave skuldre med korte introduksjoner til temaer og trening. Ferdighetene det skal trenes på vil typisk være enighet, anerkjennelse/takknemlighet, empati og feedback.

Trond Mjaaland er psykolog, forsker og forfatter og har doktorgrad i psykologi. Han er partner i konsulentfirmaet Amrop der han arbeider med lederutvikling. I sin praksis har Trond jobbet med lederutvikling, teamutvikling, organisasjonspsykologi, kommunikasjonstrening og individualterapi. 

Begrenset med plasser!

Sted: AFF, Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: Amrop

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 –

Ledergruppen vår

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 – 16:00

50 år med forskning på ledergrupper på 50 minutter

Hva er det med disse ledergruppene, som alle har sterke meninger om, men som få har opplevd fra innsiden? Hva spiller seg ut bak døren når ledergruppen møtes på det ukentlige ledermøtet? Hvordan balanserer de ansvaret for de ulike virksomhetsområdene med ansvaret for helheten? Og hva skiller egentlig en effektiv ledergruppe fra en gruppe ledere? Vi har invitert den norske nestoren i forskning på ledergrupper til å dele innsikt fra en lang forskningstradisjon i et innlegg som vil engasjere alle som er nysgjerrige på fenomenet ledergrupper.

Henning Bang er siviløkonom, spesialist i organisasjonspsykologi og har doktorgrad i psykologi. Han er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker på effektivitet i lederteam og grupper. Han er en av forfatterne bak boken «Effektive ledergrupper», som er den første norske boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere til organisasjonens verdiskaping.

Begrenset med plasser!

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 – 16:30

Start Smart

Hvordan kan vi sikre at ledergruppen vår jobber kalibrert og mot våre felles mål? Hvordan kan vi legge til rette for at vi har tillit til hverandre og sikrer psykologisk trygghet i gruppen så vi kan hente ut alle medlemmers potensial?

Therese Sverdrup og Vidar Schei v/ NHH har forsket på effektive team og funnet at gode oppstartsprosesser kan være noe av løsningen. Start Smart er en strukturert metode for å sikre gode oppstartsprosesser i et team, men denne metodikken kan være like så nyttig for veletablerte grupper.

I dette webinaret vil Sverdrup ta oss gjennom forskningen som ligger bak metodikken og diskutere hvordan ledergrupper kan bruke denne kunnskapen. I tillegg vil vi utforske et nyutviklet Start Smart-verktøy som skal hjelpe med å tydeliggjøre gruppens og dens individuelle deltakeres:

  • ambisjoner og mål
  • kompetanse og ressurser
  • roller og funksjoner
  • arbeidsform

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF i samarbeid med NHH

Tilbake til oversikt

Timeplan