Tilbake til oversikt

Torsdag 01.09

Toppledergruppen

Tid: 08.00 – 08.30

Morgenkaffe

Start dagen sammen med CEO Morten Fon i Jotun. I samtale med programdirektør for Solstrandprogrammet, Hans Morten Skivik, vil han reflektere over dagens tema: Toppledergruppen.

Ingen påmelding kreves.

Morgenkaffen vil være tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin, samt på https://aff.no/

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 08:30 – 10:00

Toppledergruppens bærekraftsdilemma

Som toppledere har vi et stort ansvar. Vi skal sørge for at virksomheten vår har en bærekraftig økonomi. Vi skal levere til eiere. De ansatte skal trives og ha en meningsfull arbeidshverdag. Og ikke minst skal vi bidra til at virksomheten kaster mer lys enn skygge i verden, og sørge for at fremtidige generasjoner har like muligheter som dagens generasjoner har.

Hvordan ser toppledergruppens bærekraftsdilemma ut i praksis? Hvordan håndterer vi behovet for å være både ansvarlig og lønnsom? Hvordan forbereder vi oss på de nye nasjonale og internasjonale regelverkene knyttet til bærekraft? Hvilke diskusjoner er det som foregår i toppledergruppemøtene?

Møt Rune Bjerke – styreleder for Vipps og tidligere konsernsjef i DnB, Elisabeth Grieg – medeier Grieggruppen og styreleder Grieg Maturitas, Gerda Sørhus Fuglerud – adm.dir. for Oleana, Harald Schelderup – adm.dir. og styreleder i Proptech Innovation og Unni-Renate Moe, partner i Deloitte Norge.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Bergen Næringsråd og Deloitte.

Sted: Grand Selskapslokaler, Bergen

Arrangør: Bergen Næringsråd og AFF i samarbeid med Deloitte

Tilbake til oversikt

Tid: 09:00 – 12:00

Workshop: Toppledergruppen

Toppledelsen har en viktig rolle i å utforme strategi som sikrer bærekraftig omstilling og innovasjon. I denne workshop’en diskuterer vi ulike måter toppledelsen kan utvikle virksomhetens innovasjonskapasitet. Vi tar utgangspunkt i aktuelle Skandinaviske virksomheter.

Faglige bidragsytere: Professor Inger Stensaker og professor Christine Meyer.

Workshop’en er åpen for toppledere fra privat og offentlig sektor.

Forberedelser: For å få best mulig casediskusjoner ber vi deltakerne om å lese og reflektere rundt 2 caser som vi sender ut i forkant av workshop’en.

Begrenset med plasser!

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: NHH

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 –

Ledergruppen vår

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Timeplan