Tilbake til oversikt

Fredag 02.09

Ledergruppen som omdreiningspunkt

Tid: 08.00 – 08.30

Morgenkaffe

Start dagen sammen med journalist og fredsprisvinner Maria Ressa. I samtale med programdirektør for Solstrandprogrammet, Hans Morten Skivik, vil hun reflektere over dagens tema. I tillegg vil hun snakke om hvordan vi kan beskytte viktige verdier i en verden der en bygger flere murer enn broer.

Ingen påmelding kreves.

Morgenkaffen vil være tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin, samt på https://aff.no/

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 09:00 – 12:00

Kriseledelse læres best av kriseledere!

Vi er ofte etterpåkloke i etterkant av en krise, men lærer vi nok til å handle annerledes under neste krise? Vi tror den viktigste læringen til neste krise skjer gjennom at ledere deler erfaringer om hvordan det er å stå midt oppi det. En ting er sikkert – det kommer flere kriser!

Vi inviterer med oss erfarne kriseledere for å høre om hvordan de har ledet i kriser. Stener Kvinnsland, mangeårig leder i helsesektoren, ledet den første kommisjonen som skulle evaluere pandemihåndteringen. Sigmund Husøy var beredskapsleder i Equinor under terrorangrepet i In Amenas. Linn Wilberg er gründer og HR-sjef i Beat Technology, og leder ansatte som er utsatt for krig i Ukraina.

I denne workshopen diskuterer vi erfaringer og refleksjoner opp mot forskning om kriseledelse.

Vi vet at krisehåndtering krever stor ledertetthet, og bruk av både formelle og midlertidige ledere i en krevende og dynamisk prosess. Hvordan samarbeider man i ledergruppen? Hva brukes ledergruppen til? Hvilke andre grupper eller team mobiliserte de? Hvordan jobbet de med dem? Må ledere gi slipp for å få kontroll i kriser- og hvordan beholder de i så fall roen? Hva er fordelen – og faren – ved å «la makten vandre» i kriser? 

Synnøve Nesse er seniorkonsulent i AFF og forsker ved SNF. Hun er psykolog med doktorgrad innen kriseledelse. Beate Karlsen er utviklingsdirektør i AFF, med hovedfag i organisasjonspsykologi og doktorgrad innen teknologi, innovasjon og kultur. De vil lede oss gjennom denne økten og legge til rette for faglige diskusjoner og erfaringsdeling.

Begrenset med plasser. Meld gjerne på og kom med hele ledergruppen din!

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 10:00 – 11:00

The evolution of teams

So many aspects of our working lives are set to change dramatically in a post-Covid era. For many individuals, those changes are already underway. The concept of work, the notion of a team, and the perception of our workplace have all been radically accelerated. This session is designed to inform, inspire and provoke discussion. We will make the case for the team of the future being one that is short-lived, widely distributed, diversely populated and comprised of individuals with multiple careers. We will focus on the concept of a future organisation comprised of a network of teams, whilst showcasing evidence that debunk a number of popular myths, such as teams being more productive than individuals, team meetings being the best way to collaborate, and that ‘millennials’ are very different to other generations in the workplace.

Join this evidence-based, future-gazing session in which we will consider what the current signals are saying about the nature of the evolution of teams, and what we can do about it now.

Arrangør: TMSDI – TMS Development International

Sted: Digitalt

Tilbake til oversikt

Tid: 13:00 – 15:00

Er ledergruppen den siste bastion?

Samtidig som alt i arbeidslivet synes å være i bevegelse, består ledergruppen langt på vei i form og format. Hva kan vi se for oss fremover? Hva er alternativer og muligheter?

Vi inviterer til et verksted for å dele og utvikle tanker og praksis.

Begrenset med plasser!

Arrangør: AFF

Sted: Oslo

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 –

Ledergruppen vår

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 16:00 – 19:00

Innsikt og utsikt fra Gnist

Fredagspils, småmat med något attåt for deltakere og bidragsytere.

Arrangør: AFF

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Tilbake til oversikt

Timeplan