Tilbake til oversikt

Onsdag 31.08

Brytning og bevegelse

Tid: 08.00 – 08.30

Morgenkaffe

Start dagen sammen med generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors. I samtale med programdirektør for Solstrandprogrammet, Hans Morten Skivik, vil han reflektere over dagens tema: Brytning og bevegelse.

Ingen påmelding kreves.

Morgenkaffen vil være tilgjengelig på AFF sin profil på Facebook og Linkedin, samt på https://aff.no/

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 08:30 – 11:00

Pust med magen

Ledere må ta mange avgjørelser, noen ganger med høy kompleksitet og liten tid. Da kan stress hope seg opp og gi utslag som ulike «vondter» i kroppen. Eller det kan gå en kule varmt og ordene kommer ikke ut slik de burde.

«Pust med magen» har du kanskje sagt til både deg selv og andre. Men, hvorfor sier vi pust med magen? Hvorfor er pusten et redskap i ledelse?

NNL inviterer sammen med Næringsforeningen i Tromsø og Pust til en inspirerende morgen med fokus på menneskelig bærekraft. Denne onsdagen vil overlege Audun Myskja ta turen til Tromsø for å fortelle deg hvordan pusten kan bli ditt beste lederverktøy, både i krise og i hvile.

Sted: Pust Kafe Skippergata 1c

Arrangør: Tromsø Næringsforening og NNL

Tilbake til oversikt

Tid: 10:00 – 11:30

Nevro-kognitivt mangfold i ledergruppen

Hvordan kan vi forstå oss selv og andre bedre når det gjelder hvilke preferanser vi har for å sortere og agere på informasjon? Denne type innsikt vil medføre at vi både kan høyne vår egen fungering, bedre friksjonskompetanse og utnytte forskjellighetene i gruppen enda bedre.

«Jeg skulle gjerne vært på innsiden av hodet ditt for å skjønne hvordan du faktisk tenker», er en autentisk uttalelse fra en leder til en annen. I denne workshopen vil du få innsikt i kartleggingsverktøyet iWAM (inventory of Work Attitude and Motivation), som kartlegger 15 kategorier og 48 fasetter – uten å være en personlighetstest. iWAM er kontekstuell og gir konkret og verdifull informasjon som kan nyttes både individuelt, i par og grupper.

Fred Ove Halvorsen jobber til daglig med lederutvikling gjennom program, coaching og fasilitering av utviklingsprosesser og er nettverkskonsulent for AFF.

Målgruppe: Ledere og spesialister som jobber med utvikling og HR-relaterte problemstillinger og ledere av ledergrupper som ønsker å jobbe med ledergruppens egen fungering.

Svært begrenset med plasser!

Sted: AFF, Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: Fred Ove Halvorsen og AFF

Tilbake til oversikt

Tid: 09:00 – 12:00

AFF FiftyFifty-event med mangfold, friksjon og bevegelse i fokus

Siden oppstart i 2017 har over 20 bedrifter med til sammen mer enn 250 deltakere jobbet aktivt sammen for å bidra til økt kjønnsbalanse blant toppledere i Norge. Arbeidet fortsetter og nettverket vokser. Vi samler deltakere og sponsorer i Festsalen på Munch-museet sammen med representanter fra både forskning og politikk.

Sted: Munch-museet

Arrangør: AFF i samarbeid med FiftyFifty-organisasjoner

Tilbake til oversikt

Tid: 13.00 – 14:30

The Dynamics of Power

Much of the ‘hidden’ or unacknowledged organisational work is connected to organisational dynamics – Who has influence? What is being influenced? Where does perceived power reside? Where does real power reside?

Often these constructs are difficult for people to articulate as these may be experienced or felt and difficult to express verbally or intellectually understood. Systemic constellations as a practice is a way of shining light on these hidden dynamics

In this session we will explore the roots of Systemic Constellation practice as well as the relevance this practice has in an organisational setting.

Limited number of places!

Hosted by: AFF in collaboration with Sam Rockey

Place: Munchmuseet, Oslo

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 – 16:30

Bevegelse i en verden vi ønsker å leve

Hvordan gjenspeiler gangarten dine lederegenskaper? 

Tilstedeværelse, ledelse, makt og påvirkning handler i stor grad om bevissthet. I møte med Kyrre Texnæs vil du få innsikt i hvordan denne bevisstheten kommer til uttrykk gjennom din personlige gangart og fysiske bevegelser. 

Dine bevegelser gjenspeiler noen verdier og egenskaper som du kommuniserer hele tiden enten du er klar over det eller ikke. Økt bevissthet og presisjon rundt disse kan styrke din kommunikasjon og hvordan du leder deg selv og andre framover.   

Kyrre Texnæs er en “movementor” og eier av Movements AS. I over 20 år har han coachet nytenkende ledere og inspirert organisasjoner. Kyrre er prisbelønnet danser og koreograf for symfoniorkestre. Selskapet hans har i over 10 år investert i bærekraftige selskaper. Alt er bevegelse. 

Se mer på kyrretexnaes.com og https://www.linkedin.com/in/kyrretexnaes/

Begrenset med plasser!

Sted: Munchmuseet, Toppsalen

Arrangør: AFF i samarbeid med Kyrre Texnæs

Tilbake til oversikt

Tid: 15:00 –

Ledergruppen vår

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.  

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Tilbake til oversikt

Timeplan