Hvordan kan vi sikre at ledergruppen vår jobber kalibrert og mot våre felles mål? Hvordan kan vi legge til rette for at vi har tillit til hverandre og sikrer psykologisk trygghet i gruppen så vi kan hente ut alle medlemmers potensial?

Therese Sverdrup og Vidar Schei v/ NHH har forsket på effektive team og funnet at gode oppstartsprosesser kan være noe av løsningen. Start Smart er en strukturert metode for å sikre gode oppstartsprosesser i et team, men denne metodikken kan være like så nyttig for veletablerte grupper.

I dette webinaret vil Sverdrup ta oss gjennom forskningen som ligger bak metodikken og diskutere hvordan ledergrupper kan bruke denne kunnskapen. I tillegg vil vi utforske et nyutviklet Start Smart-verktøy som skal hjelpe med å tydeliggjøre gruppens og dens individuelle deltakeres:

  • ambisjoner og mål
  • kompetanse og ressurser
  • roller og funksjoner
  • arbeidsform

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF i samarbeid med NHH

Vi inviterer til en webinar for å drøfte gode grep for effektive beslutningsprosesser i ledergrupper. Med i samtalen har vi ledere fra to forskjellige ledergrupper som nettopp har arbeidet med en konkret beslutningsprosess i en workshop, og forhåpentligvis gjort seg noen spennende erfaringer. I tillegg stiller psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF for å drøfte erfaringer, forskning, og helt konkrete tips for å fasilitere gode beslutningsprosesser. Har du råd til å la være å lytte deg inn til denne samtalen? Hvis du synes det er vanskelig å bestemme deg, bare si ja.

Sted: Webinar, lenke blir tilsendt i forkant av arrangement

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.  

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF


Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på ett spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Vi har besøkt 15 norske toppledere for å høre hvordan de tenker om sin egen ledergruppes kraft, samspill og evne til utvikling. Toppledergrupper har felles utfordringer på tvers av sektorer og bransjer, samtidig er ingen ledergruppe lik. Gjennom samtaler har vi undersøkt hvordan topplederne håndterer det indre livet i ledergruppen sin. Hver dag gjennom uken slipper vi et videoklipp hvor topplederne svarer på spørsmål relatert til dagens tematikk.

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF

Minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være. Flere tiår med forskning har vist at det finnes mange feller i tankeprosessene våre som hindrer gode beslutninger. Flere uten at vi merker dem – før det er for sent. Dette kan vi gjøre noe med.

Vil du og din ledergruppe trene med oss på en reell problemstilling? Psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF vil guide deg og ledergruppen din gjennom en reell beslutningsprosess som dere selv bringer med til denne eksklusive workshop’en. Vi jobber med saken, og belyser samtidig beslutningsprosessen slik at dere er bedre rustet også for fremtidige beslutninger. Interessert? Følg linken under for å søke om deltakelse for din ledergruppe. Det vi ønsker oss tilbake er at et medlem fra ledergruppen deler sine refleksjoner fra workshop i et påfølgende webinar med flere interesserte – se arrangementet “tenker dere raskt eller langsomt? Gode beslutningprosesser i ledergrupper” lenger nede på siden.

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være. Flere tiår med forskning har vist at det finnes mange feller i tankeprosessene våre som hindrer gode beslutninger. Flere uten at vi merker dem – før det er for sent. Dette kan vi gjøre noe med.

Vil du og din ledergruppe trene med oss på en reell problemstilling? Psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF vil guide deg og ledergruppen din gjennom en reell beslutningsprosess som dere selv bringer med til denne eksklusive workshop’en. Vi jobber med saken, og belyser samtidig beslutningsprosessen slik at dere er bedre rustet også for fremtidige beslutninger. Interessert? Følg linken under for å søke om deltakelse for din ledergruppe. Det vi ønsker oss tilbake er at et medlem fra ledergruppen deler sine refleksjoner fra workshop i et påfølgende webinar med flere interesserte – se arrangementet “tenker dere raskt eller langsomt? Gode beslutningprosesser i ledergrupper” lenger nede på siden.

Sted:  Oslo

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Toppledelsen har en viktig rolle i å utforme strategi som sikrer bærekraftig omstilling og innovasjon. I denne workshop’en diskuterer vi ulike måter toppledelsen kan utvikle virksomhetens innovasjonskapasitet. Vi tar utgangspunkt i aktuelle Skandinaviske virksomheter.

Faglige bidragsytere: Professor Inger Stensaker og professor Christine Meyer.

Workshop’en er åpen for toppledere fra privat og offentlig sektor.

Forberedelser: For å få best mulig casediskusjoner ber vi deltakerne om å lese og reflektere rundt 2 caser som vi sender ut i forkant av workshop’en.

Begrenset med plasser!

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: NHH

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?