Fredagspils, småmat med något attåt for deltakere og bidragsytere.

Arrangør: AFF

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Vanligvis fremstiller vi oss selv i det beste lys. CV’en strutter av alt vi har lykkes med. Foredragene viser alt vi kan. Men bak suksessene finnes det også en B-historie. Historien om at vi ikke alltid har visst hvor vi skulle. Hvor ikke alt har gått som vi kunne ønske. Hvor vi har gjort feil, og kanskje tvilt på oss selv.

Denne kvelden møtes vi i vår felles menneskelighet og feirer B-historiene våre! Vi får et innblikk i hva som skjer på en arbeidsplass og i en ledergruppe når vi våger å vise sårbarhet. Petcha Kutcha (japansk for “chit chat”) er en fengende, visuell og inspirerende måte å fortelle historier på. Formatet er enkelt: 20 billedslides – 20 sekunder per slide. Så enkelt! Så engasjerende!

Møt musiker og fargespill-leder Ole Hamre, Sjefsredaktør i BT Frøy Gudbrandsen, bareier Alexander Arnø, Brann-leder Metter Hammersland, Thommesen-leder Trond Hatland, Rambøll-leder Montserrat Telseth, tidligere generalsekretær i idrettsforbundet Inge Andersen, Akvariet-leder Aslak Sverdrup og Vizrt-leder Petter Ole Jacobsen. Musiker Endre Nordvik underholder. Bård Fyhn fra NHH rammer det hele inn faglig – hva skjer med tryggheten og prestasjonene i team på arbeidsplassen og i lederrollen når vi våger å vise sårbarhet?

Sted: Lille Ole Bull, Bergen

Arrangør: Bergen Næringsråd og AFF, i samarbeid med Ole Bull Scene

Hvordan gjenspeiler gangarten dine lederegenskaper? 

Tilstedeværelse, ledelse, makt og påvirkning handler i stor grad om bevissthet. I møte med Kyrre Texnæs vil du få innsikt i hvordan denne bevisstheten kommer til uttrykk gjennom din personlige gangart og fysiske bevegelser. 

Dine bevegelser gjenspeiler noen verdier og egenskaper som du kommuniserer hele tiden enten du er klar over det eller ikke. Økt bevissthet og presisjon rundt disse kan styrke din kommunikasjon og hvordan du leder deg selv og andre framover.   

Kyrre Texnæs er en “movementor” og eier av Movements AS. I over 20 år har han coachet nytenkende ledere og inspirert organisasjoner. Kyrre er prisbelønnet danser og koreograf for symfoniorkestre. Selskapet hans har i over 10 år investert i bærekraftige selskaper. Alt er bevegelse. 

Se mer på kyrretexnaes.com og https://www.linkedin.com/in/kyrretexnaes/

Begrenset med plasser!

Sted: Munchmuseet, Toppsalen

Arrangør: AFF i samarbeid med Kyrre Texnæs

Much of the ‘hidden’ or unacknowledged organisational work is connected to organisational dynamics – Who has influence? What is being influenced? Where does perceived power reside? Where does real power reside?

Often these constructs are difficult for people to articulate as these may be experienced or felt and difficult to express verbally or intellectually understood. Systemic constellations as a practice is a way of shining light on these hidden dynamics

In this session we will explore the roots of Systemic Constellation practice as well as the relevance this practice has in an organisational setting.

Limited number of places!

Hosted by: AFF in collaboration with Sam Rockey

Place: Munchmuseet, Oslo

Samtidig som alt i arbeidslivet synes å være i bevegelse, består ledergruppen langt på vei i form og format. Hva kan vi se for oss fremover? Hva er alternativer og muligheter?

Vi inviterer til et verksted for å dele og utvikle tanker og praksis.

Begrenset med plasser!

Arrangør: AFF

Sted: Oslo

Som toppledere har vi et stort ansvar. Vi skal sørge for at virksomheten vår har en bærekraftig økonomi. Vi skal levere til eiere. De ansatte skal trives og ha en meningsfull arbeidshverdag. Og ikke minst skal vi bidra til at virksomheten kaster mer lys enn skygge i verden, og sørge for at fremtidige generasjoner har like muligheter som dagens generasjoner har.

Hvordan ser toppledergruppens bærekraftsdilemma ut i praksis? Hvordan håndterer vi behovet for å være både ansvarlig og lønnsom? Hvordan forbereder vi oss på de nye nasjonale og internasjonale regelverkene knyttet til bærekraft? Hvilke diskusjoner er det som foregår i toppledergruppemøtene?

Møt Rune Bjerke – styreleder for Vipps og tidligere konsernsjef i DnB, Elisabeth Grieg – medeier Grieggruppen og styreleder Grieg Maturitas, Gerda Sørhus Fuglerud – adm.dir. for Oleana, Harald Schelderup – adm.dir. og styreleder i Proptech Innovation og Unni-Renate Moe, partner i Deloitte Norge.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Bergen Næringsråd og Deloitte.

Sted: Grand Selskapslokaler, Bergen

Arrangør: Bergen Næringsråd og AFF i samarbeid med Deloitte

Siden oppstart i 2017 har over 20 bedrifter med til sammen mer enn 250 deltakere jobbet aktivt sammen for å bidra til økt kjønnsbalanse blant toppledere i Norge. Arbeidet fortsetter og nettverket vokser. Vi samler deltakere og sponsorer i Festsalen på Munch-museet sammen med representanter fra både forskning og politikk.

Sted: Munch-museet

Arrangør: AFF i samarbeid med FiftyFifty-organisasjoner

Hvordan kan du som leder øve deg på å lytte bedre til dine ansatte, og å hjelpe dem å bli den beste versjonen av seg selv? Uten å dirigere og kommandere, men ved å lytte, lirke og coache.

Bli med på workshop med programdirektør for Solstrandprogrammet Accelerate, Anders Dahl. Her vil vi gjennomgå aktiv lytting, tilbakemeldinger og coaching i praksis.

Begrenset antall plasser.

Sted: Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen

Arrangør: AFF i samarbeid med DNB

In this workshop, prof. Paul Iske will make the participants more ‘failure intelligent’ by introducing a framework for value creation by accepting and learning from (Brilliant) Failures. In our dynamic and complex world, failing is not only inevitable, but also an essential learning process. While everyone agrees that we should learn from our failures, no one tells us how to do it. The Institute of Brilliant Failures has developed a method and some tools to extract the lessons learned from failure and enable us to apply the learning to other situations. By doing so, we are able to develop ‘Failure Intelligence’. In this workshop we will introduce the 16 learning patterns (or failure archetypes). The participants will apply these to sample cases, but also to their own experiences to discover how this method can be used to learn before starting a new project (‘forward failing’), during the execution of an activity (learning while doing) and after a project (reflection).

The workshop will be given in English. We welcome several (even all?) members of your management team to join the workshop together. But you are also welcome by yourself.

Limited number of places!

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Arrangør: AFF

In our dynamic and complex world, failing is not only inevitable, but also an essential learning process. But are we allowed to fail? Do we experience and contribute to the psychological safety that is required to take risks and accept other outcomes then the expected ones? And what is the impact of culture on how we deal with failure? While everyone agrees that we should learn from our failures, no one tells us how to do it. The Institute of Brilliant Failures has developed a method and some tools to extract the lessons learned and make it possible to apply the learning to new situations. By doing so, we are able to develop ‘Failure Intelligence’.

Welcome to this talk by Prof. Paul Iske, Chief Failure Officer at the Institute of Brilliant failures and professor of open innovation and business venturing at University Maastricht, Netherlands. After the talk, prof. Iske will host a workshop: “Brilliant Failures: how to build an Early-learning organisation”.

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Arrangør: AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?