Hvordan gjenspeiler gangarten dine lederegenskaper? 

Tilstedeværelse, ledelse, makt og påvirkning handler i stor grad om bevissthet. I møte med Kyrre Texnæs vil du få innsikt i hvordan denne bevisstheten kommer til uttrykk gjennom din personlige gangart og fysiske bevegelser. 

Dine bevegelser gjenspeiler noen verdier og egenskaper som du kommuniserer hele tiden enten du er klar over det eller ikke. Økt bevissthet og presisjon rundt disse kan styrke din kommunikasjon og hvordan du leder deg selv og andre framover.   

Kyrre Texnæs er en “movementor” og eier av Movements AS. I over 20 år har han coachet nytenkende ledere og inspirert organisasjoner. Kyrre er prisbelønnet danser og koreograf for symfoniorkestre. Selskapet hans har i over 10 år investert i bærekraftige selskaper. Alt er bevegelse. 

Se mer på kyrretexnaes.com og https://www.linkedin.com/in/kyrretexnaes/

Begrenset med plasser!

Sted: Munchmuseet, Toppsalen

Arrangør: AFF i samarbeid med Kyrre Texnæs

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?