In our dynamic and complex world, failing is not only inevitable, but also an essential learning process. But are we allowed to fail? Do we experience and contribute to the psychological safety that is required to take risks and accept other outcomes then the expected ones? And what is the impact of culture on how we deal with failure? While everyone agrees that we should learn from our failures, no one tells us how to do it. The Institute of Brilliant Failures has developed a method and some tools to extract the lessons learned and make it possible to apply the learning to new situations. By doing so, we are able to develop ‘Failure Intelligence’.

Welcome to this talk by Prof. Paul Iske, Chief Failure Officer at the Institute of Brilliant failures and professor of open innovation and business venturing at University Maastricht, Netherlands. After the talk, prof. Iske will host a workshop: “Brilliant Failures: how to build an Early-learning organisation”.

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Arrangør: AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?