Minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Vi velger for raskt eller for tilfeldig. Vi baserer oss på for mye, for lite eller gal informasjon. Vi vegrer oss og venter. Eller vi lar være. Flere tiår med forskning har vist at det finnes mange feller i tankeprosessene våre som hindrer gode beslutninger. Flere uten at vi merker dem – før det er for sent. Dette kan vi gjøre noe med.

Vil du og din ledergruppe trene med oss på en reell problemstilling? Psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF vil guide deg og ledergruppen din gjennom en reell beslutningsprosess som dere selv bringer med til denne eksklusive workshop’en. Vi jobber med saken, og belyser samtidig beslutningsprosessen slik at dere er bedre rustet også for fremtidige beslutninger. Interessert? Følg linken under for å søke om deltakelse for din ledergruppe. Det vi ønsker oss tilbake er at et medlem fra ledergruppen deler sine refleksjoner fra workshop i et påfølgende webinar med flere interesserte – se arrangementet “tenker dere raskt eller langsomt? Gode beslutningprosesser i ledergrupper” lenger nede på siden.

Sted:  Oslo

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?