Alta Næringsforening og NNL inviterer til et spennende frokostmøte med aktuelle tema for bedrifter og ledere. Arragngementer involverer tre ulike tematikker:

Etter frokost er servert vil NNL presentere det nyeste du må vite om bærekraft, samt et ferskt resultat av NNL-undersøkelsen som er gjennomført for å ta pulsen på hva norske ledere er opptatte av akkurat nå. Samsvarer dette med virkeligheten her oppe i nord?

Altaposten ved Tor Sara avslører mediehusets lederfilosofi, og hva som skiller det lokale lederskapet versus rollen i et stort konsern.

Apotek1  – for oss kunder er Apotek1 den samme som før, men for Hege Hillested er lederhverdagen forandret. Hva får man på kjøpet etter oppkjøp og fusjoner?

Sted: Thon hotell Alta

Arrangør: Alta Næringsforening og NNL

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?