Vi inviterer til hybrid workshop, hvor ledergruppen din kan delta sammen over skjerm. Seniorkonsulent Erik Næss v/ AFF vil lede oss gjennom diskusjoner rundt ledergruppens natur, formål og funksjon.

Erik Næss er utdannet psykolog og har mer enn 25 års konsulenterfaring. Han har gjennom disse 25 årene jobbet sammen med utallige ledergrupper om deres formål og funksjon. Merkelig nok er han like nysgerrig på dem i dag som det han alltid har vært, noe som lyser gjennom i diskusjonene han legger opp til.

Vi legger opp til en hybrid workshop, hvor ledergruppen din kan jobbe sammen underveis. Det er også mulig å dukke opp alene og bruke diskusjonstiden til å reflektere! 

Sted: Hybrid – møt opp med ledergruppen din digitalt!

Arrangør: AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?