Vi er ofte etterpåkloke i etterkant av en krise, men lærer vi nok til å handle annerledes under neste krise? Vi tror den viktigste læringen til neste krise skjer gjennom at ledere deler erfaringer om hvordan det er å stå midt oppi det. En ting er sikkert – det kommer flere kriser!

Vi inviterer med oss erfarne kriseledere for å høre om hvordan de har ledet i kriser. Stener Kvinnsland, mangeårig leder i helsesektoren, ledet den første kommisjonen som skulle evaluere pandemihåndteringen. Sigmund Husøy var beredskapsleder i Equinor under terrorangrepet i In Amenas. Linn Wilberg er gründer og HR-sjef i Beat Technology, og leder ansatte som er utsatt for krig i Ukraina.

I denne workshopen diskuterer vi erfaringer og refleksjoner opp mot forskning om kriseledelse.

Vi vet at krisehåndtering krever stor ledertetthet, og bruk av både formelle og midlertidige ledere i en krevende og dynamisk prosess. Hvordan samarbeider man i ledergruppen? Hva brukes ledergruppen til? Hvilke andre grupper eller team mobiliserte de? Hvordan jobbet de med dem? Må ledere gi slipp for å få kontroll i kriser- og hvordan beholder de i så fall roen? Hva er fordelen – og faren – ved å «la makten vandre» i kriser? 

Synnøve Nesse er seniorkonsulent i AFF og forsker ved SNF. Hun er psykolog med doktorgrad innen kriseledelse. Beate Karlsen er utviklingsdirektør i AFF, med hovedfag i organisasjonspsykologi og doktorgrad innen teknologi, innovasjon og kultur. De vil lede oss gjennom denne økten og legge til rette for faglige diskusjoner og erfaringsdeling.

Begrenset med plasser. Meld gjerne på og kom med hele ledergruppen din!

Sted: Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?