NNL inviterer sammen med Bodø Næringsforum til en lunsj der ferske funn om ledergruppen blir presentert. Tillit og toleranse i ledergruppen, ønsker ledere det?

Vi har tatt pulsen på hva norske ledere er opptatte av nå. Samsvarer dette med det du erfarer? Minglelunsj gir deg mulighet til å snakke med kjentfolk og etablere kontakt med nye.

Med litt mat i magen er vi spente på neste post i programmet. Filosof og forfatter Einar Øverenget snakker om temaet tillit og toleranse i ledergruppen. Ønsker vi det? I så fall, hva legger vi i disse begrepene? Hva betyr det i praksis? Hva er oppsiden? Er det en nedside? Målsetningen med dette foredraget er å klargjøre og konkretisere disse begrepene slik at de kan fylles med innhold og lettere anvendes i praksis.

Sted: PBL Storsalen, Prinsensgate 91, 8003 Bodø

Arrangør: Bodø Næringsforum og NNL

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?