Hvordan kan vi forstå oss selv og andre bedre når det gjelder hvilke preferanser vi har for å sortere og agere på informasjon? Denne type innsikt vil medføre at vi både kan høyne vår egen fungering, bedre friksjonskompetanse og utnytte forskjellighetene i gruppen enda bedre.

«Jeg skulle gjerne vært på innsiden av hodet ditt for å skjønne hvordan du faktisk tenker», er en autentisk uttalelse fra en leder til en annen. I denne workshopen vil du få innsikt i kartleggingsverktøyet iWAM (inventory of Work Attitude and Motivation), som kartlegger 15 kategorier og 48 fasetter – uten å være en personlighetstest. iWAM er kontekstuell og gir konkret og verdifull informasjon som kan nyttes både individuelt, i par og grupper.

Fred Ove Halvorsen jobber til daglig med lederutvikling gjennom program, coaching og fasilitering av utviklingsprosesser og er nettverkskonsulent for AFF.

Målgruppe: Ledere og spesialister som jobber med utvikling og HR-relaterte problemstillinger og ledere av ledergrupper som ønsker å jobbe med ledergruppens egen fungering.

Svært begrenset med plasser!

Sted: AFF, Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: Fred Ove Halvorsen og AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?