In this workshop, prof. Paul Iske will make the participants more ‘failure intelligent’ by introducing a framework for value creation by accepting and learning from (Brilliant) Failures. In our dynamic and complex world, failing is not only inevitable, but also an essential learning process. While everyone agrees that we should learn from our failures, no one tells us how to do it. The Institute of Brilliant Failures has developed a method and some tools to extract the lessons learned from failure and enable us to apply the learning to other situations. By doing so, we are able to develop ‘Failure Intelligence’. In this workshop we will introduce the 16 learning patterns (or failure archetypes). The participants will apply these to sample cases, but also to their own experiences to discover how this method can be used to learn before starting a new project (‘forward failing’), during the execution of an activity (learning while doing) and after a project (reflection).

The workshop will be given in English. We welcome several (even all?) members of your management team to join the workshop together. But you are also welcome by yourself.

Limited number of places!

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Arrangør: AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?