Vanligvis fremstiller vi oss selv i det beste lys. CV’en strutter av alt vi har lykkes med. Foredragene viser alt vi kan. Men bak suksessene finnes det også en B-historie. Historien om at vi ikke alltid har visst hvor vi skulle. Hvor ikke alt har gått som vi kunne ønske. Hvor vi har gjort feil, og kanskje tvilt på oss selv.

Denne kvelden møtes vi i vår felles menneskelighet og feirer B-historiene våre! Vi får et innblikk i hva som skjer på en arbeidsplass og i en ledergruppe når vi våger å vise sårbarhet. Petcha Kutcha (japansk for “chit chat”) er en fengende, visuell og inspirerende måte å fortelle historier på. Formatet er enkelt: 20 billedslides – 20 sekunder per slide. Så enkelt! Så engasjerende!

Møt musiker og fargespill-leder Ole Hamre, Sjefsredaktør i BT Frøy Gudbrandsen, bareier Alexander Arnø, Brann-leder Metter Hammersland, Thommesen-leder Trond Hatland, Rambøll-leder Montserrat Telseth, tidligere generalsekretær i idrettsforbundet Inge Andersen, Akvariet-leder Aslak Sverdrup og Vizrt-leder Petter Ole Jacobsen. Musiker Endre Nordvik underholder. Bård Fyhn fra NHH rammer det hele inn faglig – hva skjer med tryggheten og prestasjonene i team på arbeidsplassen og i lederrollen når vi våger å vise sårbarhet?

Sted: Lille Ole Bull, Bergen

Arrangør: Bergen Næringsråd og AFF, i samarbeid med Ole Bull Scene

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?