Hvordan skape psykologisk trygghet?

For tiden snakkes det mye om psykologisk trygghet i ledergrupper. Et lite søk på nettet viser at det flyter over av gode råd om hva som er lurt å gjøre. Her er et lite utvalg: «Prioriter tid», «Man må adressere utfordringen», «Still nysgjerrige spørsmål» etc. Slike råd er alle intensjonsformuleringer som i og for seg bare forskyver spørsmålet. Dersom du ønsker å opprette psykologisk trygghet i teamet ditt og samtidig ønsker å oppleve psykologisk trygghet i teamet ditt – altså at intensjon og effekt så å si er den samme: Hva skal du si eller gjøre? Jo, da er det lurt å trene på å si og gjøre noe som vi vet øker sannsynligheten for at andre føler nærhet, enighet, trygghet, aksept, inklusjon, fellesskap, toleranse samtidig som man gjerne kan være uenig og ha en diskusjon om faglige spørsmål.

Som deltaker på denne interaktive edutainment-workshopen vil du få innsikt og praktisere kommunikasjon der og da – med naboen i salen. Oppbyggingen av workshop’en vil bære preg av høyt faglig nivå og veldig lave skuldre med korte introduksjoner til temaer og trening. Ferdighetene det skal trenes på vil typisk være enighet, anerkjennelse/takknemlighet, empati og feedback.

Trond Mjaaland er psykolog, forsker og forfatter og har doktorgrad i psykologi. Han er partner i konsulentfirmaet Amrop der han arbeider med lederutvikling. I sin praksis har Trond jobbet med lederutvikling, teamutvikling, organisasjonspsykologi, kommunikasjonstrening og individualterapi. 

Begrenset med plasser!

Sted: AFF, Drammensveien 44, 0271 Oslo

Arrangør: Amrop

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?