Ledere må ta mange avgjørelser, noen ganger med høy kompleksitet og liten tid. Da kan stress hope seg opp og gi utslag som ulike «vondter» i kroppen. Eller det kan gå en kule varmt og ordene kommer ikke ut slik de burde.

«Pust med magen» har du kanskje sagt til både deg selv og andre. Men, hvorfor sier vi pust med magen? Hvorfor er pusten et redskap i ledelse?

NNL inviterer sammen med Næringsforeningen i Tromsø og Pust til en inspirerende morgen med fokus på menneskelig bærekraft. Denne onsdagen vil overlege Audun Myskja ta turen til Tromsø for å fortelle deg hvordan pusten kan bli ditt beste lederverktøy, både i krise og i hvile.

Sted: Pust Kafe Skippergata 1c

Arrangør: Tromsø Næringsforening og NNL

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?