Hvordan kan vi sikre at ledergruppen vår jobber kalibrert og mot våre felles mål? Hvordan kan vi legge til rette for at vi har tillit til hverandre og sikrer psykologisk trygghet i gruppen så vi kan hente ut alle medlemmers potensial?

Therese Sverdrup og Vidar Schei v/ NHH har forsket på effektive team og funnet at gode oppstartsprosesser kan være noe av løsningen. Start Smart er en strukturert metode for å sikre gode oppstartsprosesser i et team, men denne metodikken kan være like så nyttig for veletablerte grupper.

I dette webinaret vil Sverdrup ta oss gjennom forskningen som ligger bak metodikken og diskutere hvordan ledergrupper kan bruke denne kunnskapen. I tillegg vil vi utforske et nyutviklet Start Smart-verktøy som skal hjelpe med å tydeliggjøre gruppens og dens individuelle deltakeres:

  • ambisjoner og mål
  • kompetanse og ressurser
  • roller og funksjoner
  • arbeidsform

Sted: Digitalt

Arrangør: AFF i samarbeid med NHH

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?