Vi inviterer til en webinar for å drøfte gode grep for effektive beslutningsprosesser i ledergrupper. Med i samtalen har vi ledere fra to forskjellige ledergrupper som nettopp har arbeidet med en konkret beslutningsprosess i en workshop, og forhåpentligvis gjort seg noen spennende erfaringer. I tillegg stiller psykolog og offiser Nils Tore Meland sammen med avdelingsdirektør Nicole Njå v/ AFF for å drøfte erfaringer, forskning, og helt konkrete tips for å fasilitere gode beslutningsprosesser. Har du råd til å la være å lytte deg inn til denne samtalen? Hvis du synes det er vanskelig å bestemme deg, bare si ja.

Sted: Webinar, lenke blir tilsendt i forkant av arrangement

Arrangør: Nils Tore Meland og AFF

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?