Much of the ‘hidden’ or unacknowledged organisational work is connected to organisational dynamics – Who has influence? What is being influenced? Where does perceived power reside? Where does real power reside?

Often these constructs are difficult for people to articulate as these may be experienced or felt and difficult to express verbally or intellectually understood. Systemic constellations as a practice is a way of shining light on these hidden dynamics

In this session we will explore the roots of Systemic Constellation practice as well as the relevance this practice has in an organisational setting.

Limited number of places!

Hosted by: AFF in collaboration with Sam Rockey

Place: Munchmuseet, Oslo

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?