So many aspects of our working lives are set to change dramatically in a post-Covid era. For many individuals, those changes are already underway. The concept of work, the notion of a team, and the perception of our workplace have all been radically accelerated. This session is designed to inform, inspire and provoke discussion. We will make the case for the team of the future being one that is short-lived, widely distributed, diversely populated and comprised of individuals with multiple careers. We will focus on the concept of a future organisation comprised of a network of teams, whilst showcasing evidence that debunk a number of popular myths, such as teams being more productive than individuals, team meetings being the best way to collaborate, and that ‘millennials’ are very different to other generations in the workplace.

Join this evidence-based, future-gazing session in which we will consider what the current signals are saying about the nature of the evolution of teams, and what we can do about it now.

Arrangør: TMSDI – TMS Development International

Sted: Digitalt

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?