Hvordan kan du som leder øve deg på å lytte bedre til dine ansatte, og å hjelpe dem å bli den beste versjonen av seg selv? Uten å dirigere og kommandere, men ved å lytte, lirke og coache.

Bli med på workshop med programdirektør for Solstrandprogrammet Accelerate, Anders Dahl. Her vil vi gjennomgå aktiv lytting, tilbakemeldinger og coaching i praksis.

Begrenset antall plasser.

Sted: Solheimsgaten 7C, 5058 Bergen

Arrangør: AFF i samarbeid med DNB

Mandag
Mandag

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Tirsdag
Tirsdag

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?