En uke med ledelse i fokus

Hvordan er din ledergruppe rustet for økende krav om fornyelse ­­og ­­endring?

Gnist er en temauke med ledelse i fokus. Emne for årets uke er «Ledergrupper». Under Gnist inviterer Norges ledende fagmiljøer til dialog og kunnskapsdeling rundt ledergruppers kraft, samspill og evne til videreutvikling.

Gnist har som ambisjon å være Norges viktigste møteplass for ledelsesfaget. Temauken består av en serie fysiske og digitale foredrag, debatter og workshops. Her kan du velge hva du ønsker å delta på helt etter egen interesse. Alle aktiviteter er gratis.

Mandag
Mandag 29.08

The basics

Vi sparker Gnist i gang med å utforske temaer som danner grunnlaget for resten av uken. Hvis ledergruppe er svaret – hva var da spørsmålet? Hva er ledergruppens formål, og hva kjennetegner en effektiv ledergruppe?

Denne dagen utforsker vi hvilke premisser som bør ligge til grunn for å sikre ledergruppens måloppnåelse. Hva er viktig å ta hensyn til når nye ledergrupper etableres, og hvordan styrker vi muligheten for suksess?

Les mer
Tirsdag
Tirsdag 30.08

Kunsten å feile

For å utvikle oss er vi avhengige av å kunne gjøre feil – også i ledergruppene. Men hvordan feiler vi på en god måte? Og hvilke feil bør vi unngå?

Denne dagen utforsker vi hvordan ledergrupper kan jobbe godt med beslutninger, særlig i tider med høy usikkerhet. Hvordan etablerer vi psykologisk trygghet i gruppen slik at medlemmene tør å stille alle typer spørsmål? Og hvordan kan vi lære av både egne og andres feil slik at de ikke gjentar seg?

Les mer
Onsdag
Onsdag 31.08

Brytning og bevegelse

Vi er i en brytningstid på mange plan samtidig. Mye er i spill. Denne dagen ser vi på hva dette krever av oss, og hva som flytter organisasjoner og forbedrer samfunn. Ledergruppen består av mennesker, og der det finnes mennesker finnes det friksjon.

Hva skal til for å romme forskjellighet uten å sette hverandre i bås? Er det i det hele tatt mulig? Hva er egentlig sunn meningsbrytning og hva spenner ben for dette? Et sentralt stikkord for dagen er ‘friksjonskompetanse’.

Les mer
Torsdag
Torsdag 01.09

Toppledergruppen

Som medlem av toppledergruppen er du både industribygger,
ansvarlig for selskapets langsiktige utvikling, et symbol på
organisasjonen og en sentral person for mange i hverdagen. 
 
Denne dagen undersøker vi handlingsrommet til toppledere. Vi
spør hvordan organisatoriske prosesser påvirker en toppleder- gruppe. Hvilke dilemmaer opplever landets konsernsjefer?

Les mer
Fredag
Fredag 02.09

Ledergruppen som omdreiningspunkt

Ledergruppen skal romme kompleksiteten i virksomheten. Den skal gi retning, prioritere, koordinere, igangsette nye satsninger, håndtere problemer, heie på krevende ambisjoner, skape fellesskap og tilhørighet og mye mer.

Hvordan kan ledergruppen bidra til å utvikle kapasitet for utvikling og innovasjon i dette mangfoldet av oppgaver og forventninger? Mens organisering, oppgaveløsning, arbeidsprosesser, kompetanse synes å være i spill, består ledergruppen langt på vei i form, format og fasong. Er ledergruppen den siste bastion i arbeidslivet? Hvor går veien videre for ledergruppen?  

Les mer

Timeplan